Ковальський Віктор Павлович

Кафедра: Кафедра Будівництва, міського господарства та архітектури
Посада: доцент

Публікації

Інші (3)

1. Методичні вказівки до виконання графічної частини курсового проекту в програмі ArchiCAD 10 з дисципліни “Архітектура будівель та споруд” для студентів напряму підготовки 6.060101“Будівництво” [Текст] / уклад. : [В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, В. В. Смоляк]. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 33 с.
2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Оцінка земель та нерухомості" для студентів напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" всіх форм навчання [Текст] / уклад. : В. П. Очеретний, В. П. Ковальський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. - 30 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Будівельне матеріалознавство". Тема "Випробування і визначення властивостей лакофарбових матеріалів" [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 26 с.

Монографії (1)

1. Ковальський В. П. Комплексне золоцементне в`яжуче, модифіковане лужною алюмоферитною добавкою [Текст] : монографія / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 98 с. - ISBN 978-966-641-338-6.

Навчальні посібники (2)

1. Очеретний В. П. Будівельне матеріалознавство [Текст] : збірник задач / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. В. Бондар. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 118 с.
2. Архітектура будівель і споруд (спецкурс, курсове проектування, основи світлофізики) [Текст] : навчальний посібник / В. В. Смоляк, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 84 с.

Патенти (8)

1. Пат. 145863 UA, МПК E02D 27/12. Спосіб підвищення несучої здатності пальового фундаменту [Текст] / М. М. Попович, В. П. Ковальський, О. С. Озернюк (Україна). – № u 2020 04702 ; заявл. 24.07.2020 ; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 146976 UA, МПК E04F 13/00 ; E04F 13/078. Спосіб утеплення вузла примикання балконної плити [Текст] / М. М. Попович, В. П. Ковальський, В. С. Абрамович, М. О. Постолатій (Україна). – № u 2020 07010 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 117372 UA, МПК E02D 5/54. Паля [Текст] / М. М. Попович, Н. В. Блащук, В. П. Ковальський, В. П. Бурлаков (Україна). - № u 2017 00058 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
4. Пат. 110732 UA, МПК C04B 14/04, C04B 7/17, C04B 7/32 . Спосіб термічної активації в`яжучих властивостей мінеральних техногенних продуктів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. С. Сідлак, В. Л. Вакулов, В. П. Ковальський, О. В. Христич (Україна). - № u 2016 02713 ; заявл. 18.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. - 5 с. : табл.
5. Пат. 91008 UA, МПК C04B 28/04, C04B 14/10, C04B 14/06, C04B 14/26, C04B 18/10. Суха будівельна суміш [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. В. Бондар (Україна). - № u201306189 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12. - 6 с. : табл.
6. Пат. 76518 UA, МПК C04B 28/02, C04B 14/10. Суха будівельна суміш [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. В. Бондар (Україна). - № u201206574 ; заявл. 30.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 37741 UA, МПК C04B 18/00. В`яжуче [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький (Україна). - № u200807642 ; заявл. 04.06.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. - 2 с. : кресл.
8. Пат. 13518 UA, МПК C04B 28/00, C04B 28/08. Суміш для виготовлення будівельних виробів [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський (Україна). - № u200506148 ; заявл. 21.06.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. - 3 с. : табл.

Статті (48)

1. Ковальський В. П. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ // В. П. Ковальський, М. Ф. Друкований, Ю. Г. Олійник. - Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – № 1(30). – 2021. - С. 34-41.
2. Ковальський В. П. Аналіз способів підвищення радіаційно-захисних властивостей будівельних матеріалів // В. П. Ковальський, М. Ф. Друкований, Ю. Г. Олійник. - Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – № 1(30). – 2021. - С. 34-41.
3. Ковальский В. П. Малоклинкерное жаростойкое вяжущее [Текст] / В. П. Ковальский, В. П. Бурлаков, С. А. Комаринский// Сборник тезисов и докладов IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 25-26 октября 2018 г. – Кокшетау (Казахстан) : КТИ КЧС МВД РК, 2018. – С. 148-151.
4. Ковальський В. П. Аналіз існуючих стінових панелей та розробка власного конструктивного рішення для зведення енергоефективних багатоповерхових будинків [Текст] / В. П. Ковальський, В. С. Абрамович // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 46-51.
5. Бондарь А.  В. Использование отходов для производства строительных материалов [Текст] / А. В. Бондарь, В. П. Ковальский // Сборник научных трудов IX Молодежной экологической конференции «Северная Пальмира» (22–23 ноября 2018 г.). – Санкт-Петербург: НИЦЭБ РАН, 2018. – С. 148-151.
6. Ковальський В. П. Особливості формування бізнес-центрів [Текст] / В. П. Ковальський, О. П. Терещенко, О. О. Шамраєва // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 122-128.
7. Визначення економічної ефективності використання сонячної енергії на дахах торговельно-розважальних центрів [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, О. О. Корецький, О. В. Дмитрів // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 194-200.
8. Вітюк І. В. Критерії комплексної оцінки сучасного стану садово-паркових об`єктів на території міста Вінниці [Текст] / І. В. Вітюк, В. П. Ковальський // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference , «Dny vĕdy -2017», 22 -30 března 2017 г. - Praha : Publishing House «Education and Science», 2017. – Vol. 6 : Chemie a chemické technologie . Zemĕdĕlství . Matematika. - С. 45-48.
9. Ковальський В. П. Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об`єкту на прикладі центрального міського парку міста Вінниці [Текст] / В. П. Ковальський, І. В. Вітюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2017. – Т. 22, № 1. - С. 57-60.
10. Друкований М. Ф. Переваги застосування теплових насосів в Україні [Текст] / М. Ф. Друкований, В. П. Ковальський // Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії, 24-25 травня 2017 р. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - С. 58-62. - ISBN 978-966-641-694-3.
11. Модифікована суха будівельна суміш на перлітовому заповнювачі [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, Р. В. Варчук, В. П. Бурлаков // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2017. – Т. 22, № 1. - С. 17-20.
12. Ковальський В. П. Фактори, що впливають на формування та розміщення садово-паркових об`єктів [Текст] / В. П. Ковальський, І. В. Вітюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 2. – С. 69-73.
13. Модифікована суха будівельна суміш на перлітовому заповнювачі [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, Р. В. Варчук, В. П. Бурлаков // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 17-20.
14. Ковальський В. П. Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об`єкту на прикладі центрального міського парку міста вінниці [Текст] / В. П. Ковальський, І. В. Вітюк // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 57-60.
15. Використання глиняного порошку як мінерального мікронаповнювача у сухих будівельних сумішах [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, А. В. Бондарь, А. С. Кузьмич // Збірник наукових праць Sworld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті». Мистецтвознавство, архітектура і будівництво – Сучасні будівельні технології та матеріали, 7-14 липня 2016 р. - 2016. - С.
16. Ковальский В. П. Звукоизоляционные сухие строительные смеси на основании отходов производства [Текст] / В. П. Ковальский, В. П. Очеретный, А. В. Бондарь // Инновационное развитие территорий: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2016 г. – Череповец, 2016. – С. 73–78.
17. Ковальський В. П. Містобудівний аналіз розташування аквапарків, їх особливості та класифікація [Текст] / В. П. Ковальський, О. В. Новікова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - Т. 20, № 1. - 2016. - С. 97-102.
18. Бондар А. В. Использование карбонатных пород как микронаполнителей в сухих строительных смесях пористой структуры [Текст] / А. В. Бондар, В. П. Ковальський, В. П. Очеретний // Сборник материалов международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии – 2016", Тюмень, 27-29 апреля 2016 г. – Тюмень : РИО ФГБОУ ВО ТИУ, 2016. – Т. I. – С. 207-213.
19. Ковальський, В. П. Містобудівний аналіз розташування аквапарків, їх особливості та класифікація [Текст] / В. П. Ковальський, О. В. Новікова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 97-102.
20. Ковальський В. П. Особливості планувальних рішень дитячих дошкільних закладів [Текст] / В. П. Ковальський, Г. І. Лисій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 85-88.
21. Ковальський В. П. Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, Г. І. Лисій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.106-110.
22. Ковальський В. П. Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах [Текст] / В. П. Ковальський, О. С. Сідлак // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 35-40.
23. Ковальский В. П. Методы активации золы уноса ТЕС [Текст] / В. П. Ковальский , О. С. Сідлак // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – № 10(18). – С. 47-49.Ковальський В. П. Методи активації золи виносу ТЕС [Текст] / В. П. Ковальський , О. С. Сідлак // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – № 10(18). – С. 47-49.
24. Ковальский В. П. Вплив мінеральних мікронаповнювачів на властивості поризованих сухих будівельних сумішей. [Текст] / В. П. Ковальский , В. П. Очеретний, А. В. Бондар // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – № 10(18). – С. 44-47." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14373" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Стаття присвячена дослідженням властивостей поризованихсухих будівельних сумішей (СБС). Описано роль мінерального мікронаповнювачаяк активного компоненту сухих будівельних сумішей. Наведені основні результати експериментальних досліджень поризованих складів сухих сумішей з використанням різних мікронаповнювачів. Викладено основні залежності впливу мікронап-внювача на фізико-механічні та теплофізичні властивості досліджуваних сумішей
25. Ковальський В. П. Реконструкція житлової секції застарілої серії [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, Д. П. Щербань // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 74-77.
26. Ковальський В. П. Енергозбереження при реконструкції житлової секції застарілої серії [Текст] / В. П. Ковальський, Д. П. Щербань // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 116-118.
27. Очеретный В. П. Поризованные сухие строительные смеси: эффективность получения сухого пенообразователя методом сорбции и выпаривания [Текст] / В. П. Очеретный, В. П. Ковальский, А. В. Бондарь // Приволжский научный вестник. – 2013. - № 10(26). – С. 36-40.
28. Обґрунтування доцільності використання золошламового в`яжучого для приготування сухих будівельних сумішей [Текст] / В. П. Ковальський, М. С. Лемешев, В. П. Очеретний, А. В. Бондар // Структура, властивості та склад бетону : збірник наукових праць : матеріали VIII науково-практичного семінару "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди. Низькоенергоємні в`яжучі, бетони і розчини", м. Рівне, НУВГП, 30-31 жовтня 2013 р. – Рівне : Видавництво НУВГіП. 2013. – Вип. 26. – С. 186-193.
29. Очеретний В. П. Поліпшення властивостей пінобетонів на основі аналізу методів приготування бетонної суміші [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. Ф. Руда // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 37-41.
30. Ефективність впровадження енергоощадних заходів в житлово-комунальному господарстві України [Текст] / О. М. Лівінський, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. С. Бойко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2012. – Вип. 45. – С. 115-119.
31. Очеретний В. П. Використання поверхнево-активних речовин як поризуючої добавки до сухих будівельних сумішей [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 33-40.
32. Будівельні суміші для виготовлення рентгенозахисних покриттів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, В. П. Ковальський [та ін.] // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ключови вьпроси в сьвременната наука», 17–25 април 2011 р. - София : "Бял ГРАД - БГ" ООД, 2011. – С. 31–34.
33. Технологічні особливості введення піноутворювачів при виготовленні ніздрюватих бетонів [Текст] / Володимир Очеретний, Віктор Ковальський, Альона Бондар, Анна Діденко // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011, Львів, 24–26 листопада 2011 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 126–129.
34. Проектування складів сухих будівельних сумішей з мінеральними добавками [Текст] / В. П. Очеретний, В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 48-54.
35. Дослідження впливу малоклінкерної карбонатної добавки на властивості золошламового в`яжучого [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький, А. Ф. Діденко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 41-44.
36. Використання відходів промисловості для виробництва ефективних будівельних матеріалів [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький, А. Ф. Діденко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 2. - С. 53-55.
37. Очеретний В. П. Використання відходів вапняку та промислових відходів у виробництві сухих будівельних сумішей [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 36-40.
38. Залежність теплотехнічних та фізико-механічних властивостей ніздрюватих бетонів від параметрів виготовлення [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький, А. В. Бондар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 34-39.
39. Очеретний В. П. Нове в технології виробництва цементно-карбонатних будівельних виробів з використанням промислових відходів [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 33-36.
40. Очеретний В. П. Мінерально-фазовий склад новоутворень золошламового в`яжучого [Текст] / В. П. Ковальський , В. П. Очеретний, М. П. Машницький // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006. - № 3. – С. 41–45." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11423" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="введення бокситового шламу в золоцементне в`яжуче суттєво впливає на зміну мінерально-фазового складу новоутворень золоцементного каменю. Оксиди заліза – Fe2O3 та оксид алюмінію Al2O3 які містяться в червоному бокситовому шламі є прискорювачами утворення гідросилікатів кальцію. При наявності відносно великої кількості Fe2O3 в складі цементної зв`язки можливо утворення алюмозалізовміщувальних гідрогранатів, залізовміщувальних гідросилікатів кальцію та гідроферитів кальцію
41. Очеретний В. П. Комплексна активна мінеральна добавка на основі відходів промисловості [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Сборник научных трудов по материалам IV международной научно-практической Интернет-конференции „Состояние современной строительной науки – 2006”. – Полтава : Полтавский ЦНТЭИ, 2006. – С. 116-121." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8025" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Визначені властивості компонентів комплексної активної мінеральної добавки, а саме золи-винос та червоного бокситового шламу. Досліджено вплив АМД на фізико-механічні властивості в`яжучого. Виявлено позитивний вплив АМД міцність, водостійкість та щільність в`яжучого. З використанням експериментально-статистичних методів оптимізований склад комплексної активної мінеральної добавки.
42. Очеретний В. П. Активація компонентів цементнозольних композицій лужними відходами глиноземного виробництва [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 4. - С. 5-19.
43. Друкований М. Ф. Комплексне золошламове в`яжуче [Текст] / М. Ф. Друкований, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2006. – Вип. 21. – С. 94-100.
44. Ковальський В. П. Передумови активації золи-винесення відходами глиноземного виробництва [Текст] / В. П. Ковальський // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – Т. 55. – С. 31-32.
45. Очеретний В. П. Дрібноштучні стінові матеріали з використанням відходів промисловості [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 1. - С. 16-21.
46. Ковальский В. П. Применения красного бокситового шлама в производстве строительных материалов [Текст] / В. П. Ковальский // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. – 2005. – № 1(49). – С. 55-60.
47. В`яжуче з відходів для дорожнього будівництва [Текст] / М. Ф. Друкований, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, В. П. Чепуренко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 1. - С. 50-54.
48. Смоляк В. В. Єдність утилітарних, конструктивних та естетичних факторів у народному житлі Східного Поділля [Текст] / В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ : КНУБА, 2002. - № 10. - С. 12-13.

Тези доповідей (154)

1. Вікторова Є. М. Основні вимоги пожежної безпеки до громадських будівель [Текст] / Є. М. Вікторова, наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 26 травня 2022 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2022. – С. 21-22.
2. Олійник Ю. Г. Способи очищення радіаційно забрудненої води [Текст] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський, Друкований М.Ф. // Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 25 – 26 березня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 102-104.
3. Постолатій М. О. Прогресивні будівельні конструкції [Текст] / М. О. Постолатій, наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-техніч- ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 149-150.
4. Mingjun G. Review of road geothermal snow melting technology [Електронний ресурс] / G. Mingjun, V. Kovalskiy // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12635.
5. Дмитрів О. В. Об`ємно-планувальні рішення ресторанних комплексів при ревіталізації промислових об`єктів [Електронний ресурс] / О. В. Дмитрів, В. П. Ковальський, А. В. Бондар, В. С. Абрамович // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11084.
6. Ocheretnyi V.P. Structures of composite concrete for sewerage [Текст] / V.P. Ocheretnyi, V.P. Kovalskiy, М. О. Postolatii // Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 25 – 26 березня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 110-112.
7. Олійник Ю. Г. Способи підвищення радіаційно-захисних властивостей бетонної суміші [Текст] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-техніч- ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 172-174.
8. Drukovanyy М. Activation of gold-cement binding systems [Електронний ресурс] / М. Drukovanyy, V. Ocheretnyi, V. Kovalskiy // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12714.
9. Проданець Б. І. Особливості створення садово-паркових композицій [Електронний ресурс] / Б. І. Проданець, В. П. Ковальський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12659/10603.
10. Вікторова Є. М. Джерела природнього іонізуючого випромінювання [Текст] / Є. М. Вікторова, В. П. Ковальський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 13 травня 2021 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2021. – С. 15-17.
11. Постолатій М. О. Використання промислових відходів для покращення властивостей будівельних матеріалів [Електронний ресурс] / М. О. Постолатій, В. П. Ковальський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12709/10678.
12. Червінська О. О. Аналітичні дослідження раціонального використання плоскої покрівлі [Електронний ресурс] / О. О. Червінська, В. П. Ковальський, М. М. Кушнір // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12926/10858.
13. Кушнір М. М. Залежність об`ємно-планувальних схем відповідно до призначення громадських будівель [Електронний ресурс] / М. М. Кушнір, В. П. Ковальський, О. О. Червінська // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12650/10601.
14. Постолатій М. О. Техногенна безпека промислових підприємств [Текст] / М. О. Постолатій, В. П. Ковальський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 13 травня 2021 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2021. – С. 52-53.
15. Клепач О. І. Конструкції покриття стадіонів із середньою кількістю глядацьких місць [Електронний ресурс] / О. І. Клепач, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12498/10441.
16. Ковальський В. П. Пріоритетні напрямки утилізації фосфогіпсових відходів [Текст] / В. П. Ковальський // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 5-7 квітня 2021 р. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М. - 2021. – С. 309-310.
17. Матвійчук Є. Р. Впровадження організаційно-технічних рішень житлової зони в умовах щільної міської забудови [Електронний ресурс] / Є. Р. Матвійчук, В. П. Ковальський, // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11139.
18. Ковальський А. В. Об`ємно-планувальні рішення багатоповерхових житлових будинків з використанням позаквартирного внутрішнього простору поверху, як основні умови комфортності [Електронний ресурс] / А. В. Ковальський, О. В. Ковальський, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11146
19. Цибуля Д. О. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень оздоровчо-реабілітаційних комплексів [Електронний ресурс] / Д. О. Цибуля, В. П. Ковальський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/11785
20. Олійник Ю. Г. Аналіз будівельних матеріалів з радіаційно-захисними властивостями/ Ю. Г. Олійник, В. П.Ковальський// Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2021", випуск 7. – Херсон: ХНТУ, 2021. – С. 261-262.
21. Мороз Д. В. Удосконалення методів проектування об`єктів торгово-розважального призначення [Текст] / Д. В. Мороз, В. В. Мороз, В. П. Ковальський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2021) : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 2034-2038.
22. Олійник Ю. Г. Радіаційно-захисні будівельні матеріали як захист життя і здоров`я людини / Ю. Г. Олійник, наук. кер. В. П. Ковальський// Збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» / Міністерство освіти і науки України. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – С. 240-242.
23. Volodymyr Ocheretnyi. Methods of preparation of phosphogypse for the Manufacture of binder / Victor Kovalskiy, Guo Mingjun // Problems for Nature Management, Sustainable Development and Technogenic Safety of Regions. Scientific papers of the ninth international scientific-practical conference; Dnipropetrovsk, Ukraine, October 06-07, 2021 / Ed. Staff: A.G. Shapar (Editor-in-chief) et al. – Dnipro, Monolit, 2021.– Р. 39-41.
24. Guo Mingjun. Common evaluation methods for water stability of asphalt mixture [Електронний ресурс] / Guo Mingjun, Victor Kovalskiy, Mykhailo Bondar // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2021», м. Вінниця, 12-14 листопада 2021 р. : електронне мережне наукове видання. – Електрон. текст. дані. – 2021. – с 4. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021/paper/viewFile/14092/11941
25. Постолатій М. О. Об`ємно-планувальні рішення однокімнатних квартир [Електронний ресурс] / М. О. Постолатій, В. П. Ковальський, І. М. Вознюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10791.
26. Друкований М. Ф. Зниження радіоактивності будівельних матеріалів та виробів [Електронний ресурс] / М. Ф. Друкований, В. П. Ковальський, В. П. Бурлаков // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8959.
27. Гурман Я. В. Особливості планувальної структури офісних центрів [Електронний ресурс] / Я. В. Гурман, В. П. Ковальський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9438.
28. Вознюк І. М. Проблема енергозбереження та шляхи її вирішення у багатоквартирних житлових будинках [Електронний ресурс] / І. М. Вознюк, В. П. Ковальський, А. В. Ковальський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9539.
29. Юзькова Є. П. Аналіз різних видів утеплювачів по термічним та економічним показникам [Електронний ресурс] / Є. П. Юзькова, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9556.
30. Абрамович В. С. Дослідження території вінниці на наявність ділянок придатних для проведення ревіталізації [Електронний ресурс] / В. С. Абрамович, М. О. Постолатій, В. П. Ковальський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9565.
31. Мінцзюнь Г. Overview of the test method for road pavement at high temperatures [Електронний ресурс] / Г. Мінцзюнь, В. П. Ковальський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8817.
32. Burlakov V.P. The use of chemical additions is for making of reinforce-concrete wares [Електронний ресурс] / V.P. Burlakov, V.P. Kovalskiy// Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/10429.
33. Олійник Ю. Г. Необхідність додавання заповнювачів до бетону для зниження радіаційного забруднення [Електронний ресурс] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський, М. Ф. Друкований // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/viewFile/10480/8795
34. Постолатій М. О. Гідротехнічний бетон для воднотранспортних мереж [Текст] / М. О. Постолатій, В. П. Бурлаков, В. П. Ковальський // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 20 – 21 березня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 78-79.
35. Олійник Ю. Г. Захист середовища від радіоактивного впливу шляхом змінення складу бетону [Текст] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 13 травня 2020 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2020. – С. 34-36.
36. Ковальський В. П. Захист від корозії залізобетонних виробів у воднотранспортних мережах [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, Є.Р. Матвійчук // Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вода в харчовій промисловості", Одеса, 20-21 березня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 45-47.
37. Трофименко К.О. Ревіталізація індустріальних об`єктів [Електронний ресурс] / К.О. Трофименко, В.П. Ковальський, І. М. Вознюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8660.
38. Абрамович В. С. Дослідження актуальності ревіталізації в Україні [Текст] / В. С. Абрамович, наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (85-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 348-349.
39. Постолатій М. О. Модифіковані теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі [Текст] / М. О. Постолатій, наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (85-ї студентської науково-техніч- ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 28-30.
40. Белинь Т. І. Принципи та прийоми архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілля [Текст] / Т. І. Белинь, В. С. Абрамович, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – С. 189-192.
41. Бурлаков В. П. Жаростойкое смешанное вяжущее [Текст] / В. П. Бурлаков, В. П. Ковальский, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 13 травня 2020 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2020. – С. 8-10.
42. Постолатій М. О. Об`ємно-планувальні рішення багатоповерхових будівель [Текст] / М. О. Постолатій, А. В. Ковальський, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. –2020. – С. 219-221.
43. Guo Mingjun Research status of road deicing salt [Текст] / Guo Mingjun, V.P. Kovalskiy // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 292-297.
44. Постолатій М. О. Пожежна та техногенна безпека [Текст] / М. О. Постолатій, В. П. Ковальський, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 13 травня 2020 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2020. – С. 42-43.
45. Ковальський В.П. Використання техногенної сировини для виготовлення мінеральних в`яжучих [Текст] / В. П. Ковальський, В.П. Бурлаков, А.В. Ковальський // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 303-306.
46. Абрамович В.С. Фактори, що впливають на вибір напрямку ревіталізації міських об`єктів [Текст] / В.С. Абрамович, В. П. Ковальський // Матеріали ІV міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. ІваноФранківськ / Академія технічних наук України. ІваноФранківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. – С. 164-165.
47. Guo Mingjun. Research of mechanical properties of bituminous concrete at low-temperature [Text] / Guo Mingjun, V.P. Kovalskiy // Applied Scientific and Technical Research : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, April 1–3, 2020, Ivano-Frankivsk / Academy of Technical Sciences of Ukraine. Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2020. V. 2. – Р. 104-105.
48. Ковальський В. П. Дизайн міського середовища [Текст] / В. П. Ковальський, М. О. Постолатій, І.М. Вознюк // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2020 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 317-322.
49. Абрамович В.С. Застосування адаптивної архітектури при ревіталізації будівель і міських просторів [Електронний ресурс] / В.С. Абрамович, В.П. Ковальський, А.В. Бондар // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2020)", 10-12 листопада 2020 р. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10868/9072
50. Клепач О. І. Вимоги до проектування спортивних комплексів [Електронний ресурс] / О. І. Клепач В. П. Очеретний В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2020)", 10-12 листопада 2020 р. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10873/9080
51. Вікторова Є. М. Порівняльна характеристика та дослідження проблематики однокімнатних квартир у будинках 60-80х років [Електронний ресурс] / Є. М. Вікторова, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2020)", 10-12 листопада 2020 р. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10934/9129
52. Burlakov V. Analysis of foaming agents in the production of foam concrete [Електронний ресурс] / V. Burlakov, G. Mingjun, V. Kovalskiy // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10783.
53. Mingjun G. Application prospect of waste vegetable oil used in asphalt recycling [Електронний ресурс] / G. Mingjun, V. Kovalskiy, Z. Hongjuan // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10879.
54. Postolatii М. Building products using industrial waste [Електронний ресурс] / М. Postolatii, S. Yakivchuk, V. Kovalskiy // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10896.
55. Медведь Я. О. Аналіз архітектурних та об`ємно-планувальних рішень при проектуванні пасивного будинку [Електронний ресурс] / Я. О. Медведь, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10869.
56. Друкований М. Ф. Аналіз радіаційних властивостей будівельних матеріалів і розчинів [Електронний ресурс] / М.Ф. Друкований, Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10901.
57. Ковальський А. В. Класифікація багатоповерхових житлових будинків за ознаками поверховості [Електронний ресурс] / А. В. Ковальський, О. В. Ковальський, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10902.
58. Кушнір М. М. Методи та способи утеплення житлових будинків [Електронний ресурс] / М. М. Кушнір, А. В. Бондар, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10818.
59. Цибуля Д. О. Особливості проектування оздоровчо-реабілітаційних комплексів [Електронний ресурс] / Д. О. Цибуля, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10913.
60. Мороз Д. В. Принципи організації архітектури і дизайну торгово-розважальних комплексів [Електронний ресурс] / Д. В. Мороз, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10949.
61. Дмитрів О. В. Ревіталізація промислових об`єктів у центральній частині міста на прикладі ресторану «Neon» [Електронний ресурс] / О. В. Дмитрів, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10851.
62. Ковальський В. П. Сучасний стан та основні проблеми пожежної безпеки житлового сектору [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Ю. О. Мартинюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10819.
63. Медведь Я. О. Аналіз архітектурних та об`ємно-планувальних рішень при проектуванні пасивного будинку [Електронний ресурс] / Я. О. Медведь, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10869/9073.
64. Кушнір М. М. Методи та способи утеплення житлових будинків [Електронний ресурс] / М. М. Кушнір, А. В. Бондар, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10818.
65. Бричанський А. О. Основи формування готельних комплексів [Електронний ресурс] / А. О. Бричанський, В. П. Ковальський, Є. Р. Матвійчук, С. А. Комаринський // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7497.
66. Зузяк С. Ю. Жаростійкий будівельний матеріал на основі комплексного в`яжучого [Текст] / С. Ю. Зузяк, В. П. Ковальський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 10 -11 травня 2019 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2019. – С. 25-26 с.
67. Ковальський В. П. Інноваційні матеріали для звукоізоляції будинків [Текст] / В. П. Ковальський, Л. В. Янківська, В. П. Бурлаков // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 221-223.
68. Христич О.В. Параметри радіоактивності будівельних матеріалів [Текст] / О.В. Христич, В. П. Ковальський, В.П. Бурлаков // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 184.
69. Ковальський В. П. Підвищення ефективності в житлово-комунальному господарстві [Текст] /В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М.О. Постолатій // Матеріали науково-практичної конференції "Енергія. Бізнес. Комфорт", 26 грудня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 2-3.
70. Ковальський В. П. Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для очищення стічних вод [Текст] /В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М.О. Постолатій // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 21 – 22 березня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 54-56.
71. Ковальський В. П. Сім занедбаних палаців та замків україни, які потребують реставрації [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський С. Ю. Зузяк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7554.
72. Ісаєнко О. С. Освітлення будівель в історичній забудові міста [Електронний ресурс] / О. С. Ісаєнко, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019), 22 жовтня - 10 травня 2019 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8033
73. Варчук Р.В. Модернізація роботи культурно-побутових закладів у ході джентрифікації міста [Електронний ресурс] / Р. В. Варчук; наук. кер. В. П. Ковальський// Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019), 22 жовтня - 10 травня 2019 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6495
74. Ковальський В. П. Використання нанофарби в будівництві [Текст] / В. П. Ковальський, С. В. Риндюк, С. Ю. Зузяк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 182.
75. Войтюк Д. О. Вплив опромінення джерел природного походження на людину [Текст] / Д. О. Войтюк, В. П. Ковальський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених", 10 -11 травня 2019 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2019. – С. 16-17 с.
76. Абрамович В. С. Можливості зведення енергоефективних панельних будинків [Текст] / В. С. Абрамович, В. П. Ковальський // Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції; 28-29. березня 2019 р., – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – С. 13-14.
77. Трофименко К.О. Основні напрямки розвитку м. Вінниця [Текст] / К.О. Трофименко, В. П. Ковальський // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 152 – 154.
78. Загоруйко А.О. Аналіз об`ємно-планувальних рішень театрів [Текст] / А.О. Загоруйко, В. П. Ковальський // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 230 – 232.
79. Постолатій М.О. Використання ЛСТК для реконструкції мансардного поверху. Переваги та недоліки використання ЛСТК у будівництві [Текст] / М.О. Постолатій, В. П. Ковальський // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 215 – 217.
80. Червінська О.О. Енергоефективні рішення в закладах ресторанного господарства [Текст] / О. О. Червінська, В. П. Ковальський // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 163 – 167.
81. Бричанський А.О. Наукові основи реконструкції готельних комплексів на прикладі готелю Добродій [Текст] / А.О. Бричанський, В. П. Ковальський, Матвійчук Є.Р. // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 168 – 172.
82. Бричанський А.О. Застосування різновиду інверсійного покриття, а саме «зелена» покрівля в готельних комплексах [Текст] / А.О. Бричанський, В. П. Ковальський, Є.Р. Матвійчук // Енергоефективність в галузях економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 12-14 листопада : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 200 – 203.
83. Очеретний В. П. Сучасні напрямки архітектури [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. О. Постолатій // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 150.
84. Белинь Т. І. Аналіз вітчизняного та світового досвіду проектування закладів культури та дозвілля [Електронний ресурс] /Т. І. Белинь В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2019», м. Вінниця, 12-14 листопада 2019 р. : електронне мережне наукове видання. – Електрон. текст. дані. – 2019. – С. 158–162. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/index/pages/view/zbirn2019.
85. Ковальський В. П. Японська технологія обробки деревини вогнем [Текст] / В. П. Ковальський, О. О. Червінська // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 149.
86. Ковальський В. П. Вплив ревіталізації на розвиток міста [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Д. Г. Рапава // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5047.
87. Куртак А. І. Ревіталізація заводу тракторних агрегатів [Електронний ресурс] / А. І. Куртак, В. П. Ковальський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5017.
88. Ковальський В. П. Оцінка критеріїв, що впливають на розставлення акцентів, під час реконструкції пам`ятки садово-паркового мистецтва «П`ятничанський парк» [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Р. В. Варчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5410.
89. Ковальський В. П. Технологія виготовлення дрібноштучних стінових виробів на золошламовому в`яжучому [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5079.
90. Вплив червоного бокситового шламу на властивості комплексних в`яжучих [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, А. О. Бричанський, Є. Р. Матвійчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5194.
91. Белинь Т. І. Особливості проектування центрів культури та дозвілля [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Т. І. Белинь // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5006.
92. Ковальський В. П. Композиційні в`яжучі речовини на основі відходів промисловості [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Т. Г. Шулік, В. П. Бурлаков // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5035/4128
93. Табачишина М. Ю. Планувальні схеми та об`ємно-планувальні рішення висотних будівель [Електронний ресурс] / М. Ю. Табачишина, В. П. Ковальський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5349.
94. Ковальський В. П. Найвизначніші палаци Німеччини на воді [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, С. Ю. Зузяк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5119.
95. Загоруйко А. О. Скло в опорядженні інтер`єру житлових та громадських будівель [Електронний ресурс] / А. О. Загоруйко, В. П. Ковальський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5052.
96. Бондар А. В. Використання глиняного порошку для виготовлення сухих будівельних сумішей [Текст] / А. В. Бондар, В. П. Ковальський // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 151.
97. Ковальський В. П. Доцільність використання фосфогіпсу для приготування сухих будівельних сумішей [Текст] / В. П. Ковальський, С. Ю. Зузяк // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 156.
98. Шамраєва О. О. Міжнародний досвід та проблеми формування бізнес-центрів ї [Електронний ресурс] / О. О. Шамраєва, В. П. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2018", м. Вiнниця, 13-15 листопада 2018 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/view/6026
99. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21079
100. Ковальський В. П. Сухі будівельні суміші для підлог цивільних будівель [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, В. П. Бурлаков, А. О. Бричанський, А. В. Ковальський //The development of technical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27–28, 2018. – Brno:, 2018. Baltija Publishing, С. 64-67.
101. Зузяк С. Ю. Дослідження пам`ятки архітектури кінця XIX - початку XX ст. - Палацу Марії Щербатової [Електронний ресурс] / С. Ю. Зузяк, В. П. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2018", м. Вiнниця, 13-15 листопада 2018 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/view/6064
102. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20965
103. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21075
104. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20975
105. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21069
106. Бричанський А. О. Особливості планувальної структури території готельних комплексів [Електронний ресурс] / А. О. Бричанський, В. П. Ковальський, Є. Р. Матвійчук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4751.
107. Новікова О.В. Основи формування водно-розаважальних комплексів [Електронний ресурс] / О.В. Новікова ; наук. кер. В. П. Ковальський // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3697.
108. Kovalskiy V. BASILICA OF THE NATIONAL VOTE [Електронний ресурс] / V Kovalskiy, L Toalombo // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2018", м. Вiнниця, 13-15 листопада 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/view/6028.
109. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20963
110. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20974
111. Трофименко К. О. Особливості модернізації центрального автовокзалу у м. Вінниця [Електронний ресурс] / К. О. Трофименко, В. П. Ковальський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4823.
112. Підвищення активності золи-винесення [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, В. П. Бурлаков, О. С. Сідлак // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 150.
113. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20980
114. Берегеля А. О. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень автовокзальних комплексів на прикладі проекту центрального автовокзалу у місті Вінниця [Електронний ресурс] / А. О. Берегеля, В. П. Ковальський // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3721.
115. Лисій Г. І. Комплексні принципи формування архітектурно-планувальних рішень дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. І. Лисій; наук. кер. В. П. Ковальський // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3693.
116. Загоруйко А. О. Аналіз об`ємно-планувальних рішень однокімнатних квартир багатоповерхових будинків у місті Вінниця [Текст] / А. О. Загоруйко ; наук. кер. В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 236-239.
117. Особливості реконструкції готельних закладів [Текст] / А. О. Бричанський, В. П. Ковальський, Є. Р. Матвійчук, А. В. Бондар // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 162-165.
118. Ковальський В. П. Пінобетон на змішаному вяжучому [Текст] / В. П.Ковальський, І. М. Войтюк, Д. О. Вознюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 179-182.
119. Ковальський В. П. В`яжуче з відходів для дорожнього будівництва [Текст] / В. П. Ковальський, М. О. Постолатій, А. В. Комаринський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 185-189.
120. Абрамович В. С. Можливості зведення енергоефективних панельних будинків [Текст] / В. С. Абрамович, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 199-201.
121. Акімов Н. А.Сучасні об`ємно-планувальні рішення при будівництві малоповерхових житлових будинків [Текст] / Н. А. Акімов, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 202-204.
122. Ковальський В. П. Архітектурно-планувальні аспекти модернізації промислових об`єктів у сформованому міському середовищі [Текст] / В. П. Ковальський, Р. В. Варчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 207-208.
123. Гурман Я. В. Особливості об`ємно-планувальних рішень зблокованих будинків [Текст] / Я. В. Гурман, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 209-211.
124. Трофименко К. О. Актуальність реконструкції кінотеатру "Росія" у місті Вінниця [Текст] / К. О. Трофименко, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 212-214.
125. Червінська О. О. Аналіз енергоефективності в закладах ресторанного господарства [Текст] / О. О. Червінська, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 221-223.
126. Ковальський В. П. Роздільна технологія приготування композиційних в`яжучих [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Бурлаков // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 224-226.
127. Загоруйко А. О. Аналіз об`ємно-планувальних рішень однокімнатних квартир багатоповерхових будинків у місті Вінниця [Текст] / А. О. Загоруйко, В. П. Ковальський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 236-239.
128. Ковальский В. П. Минеральные вяжущие с использованием промышленных отходов [Текст] / В. П. Ковальский, А. В. Бондарь, В. П. Бурлаков // Сборник научных трудов IX Молодежной экологической конференции «Северная Пальмира» (22–23 ноября 2018 г.).–Санкт-Петербург: НИЦЭБ РАН, 2016. – С. 39-42. Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей IX молодежного экологического Конгресса «Северная Пальмира», 22-23 ноября 2018 г. : 39-42.
129. Варчук Р. В. Сухі будівельні суміші на пористих заповнювачах [Електронний ресурс] / Р. В. Варчук, В. П. Ковальський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3203.
130. Шамраєва О. О. Розвиток фізкультурно-оздоровчої інфраструктури на прикладі дошкільного навчального закладу №23 в м. Вінниця [Електронний ресурс] / О. О. Шамраєва, В. П. Ковальський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3091.
131. Панкевич В. В. Термомодернізація будівель шкіл та дошкільних установ в м. Вінниці [Електронний ресурс] / В. В. Панкевич, В. П. Ковальський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3019.
132. Ковальський В. П. Особливості впливу екстирєру і інтерєру дошкільних навчальних закладів на психологічний стан дитини [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Г. І. Лисій // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2869.
133. Бричанський А. О. Передумови активації компонентів малоклінкерних в`яжучих матеріалів [Електронний ресурс] / А. О. Бричанський, В. П. Ковальський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2760.
134. Ковальський В. П. Особливості проектування громадських будівель [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, А. І. Куртак // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2406.
135. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https:
136. Вітюк І. В. Варіанти моделювання ландшафтно-архітектурної та просторової структури рекреаційно-розважальних парків [Текст] / І. В. Вітюк, В. П. Ковальський // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квітня 2017 р. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - С. 144. - ISBN 978-966-284-110-7.
137. Ковальський В. П. Теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі модифіковані поліпропіленовою фіброю [Текст] / В. П. Ковальський, Р. В. Варчук // Материали за XIII международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2017»,15-22 юни 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ», 2017. - Vol. 8. – С. 85-87.
138. Ковальський В. П. Палаци Вінницької області: історія та сучасний стан [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, С. Ю. Зузяк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3370.
139. Ковальський В. П. Cучасний стан пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «П`ятничанський парк» [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Р. В. Варчук // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3417.
140. Бричанський А. О. Сучасні об`ємно-планувальні рішення готельно-торгового комплексу [Електронний ресурс] / А. О. Бричанський, В. П. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3390.
141. Колісніченко В. В. Особливості реконструкції автовокзальних комплексів в межах міста [Електронний ресурс] / В. В. Колісніченко, В. П. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3389.
142. Ковальський В. П. Основні напрямки модернізації районів масової житлової забудови 60-70-х років [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, А. В. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3356.
143. Вітюк І. В. Закономірності та особливості формування садово-паркових об`єктів. [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, І. В. Вітюк ; наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2122.
144. Ковальський В. П. Ландшафтний дизайн прилеглої території дошкільних навчальних закладів [Текст] / В. П. Ковальський, Г. І. Лисій // XI Международной научно-практической конференции «Тенденции современной науки – 2016», 30.05 – 07.06.2016 . - Science and Education Ltd : Nauka I studia, 2010. - С. 60-64." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12179" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Для архітектора-дизайнера важливим є взаємозв`язок внутрішнього і зовнішнього простору, який проявляється у влаштуванні внутрішніх двориків, що використовуються як "світлові кишені" для освітлення приміщень, а також як ігрові майданчики.
145. Новікова О. В. Об`ємно-планувальні рішення аквапарків [Електронний ресурс] / О. В. Новікова, В. П. Ковальський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/547.
146. Ковальський В. П. Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондарь // Тези доповідей XХІV міжнародної науково-практичної конференції, Харків,18-20 травня 2015 р. – Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 209." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9143" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Проаналізувавши властивості кожного з компонентів та з прогнозувавши можливість утворення нових сполук, був підібраний оптимальний склад шламозолокарбонатного прес – бетону, який виготовляється із карбонатного піску, золи-винос, червоного шламу та мінімальною добавкою цементу.
147. Ковальський В. П. Переваги застосування золи-виносу у виробництві сухих будівельних сумішей [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, А. О. Бричанський // XLV науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/1059.
148. Лисій Г. І. Особливості створення ігрових майданчиків на тереторії дитячих дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. І. Лисій; наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/410.
149. Електронне наукове видання матеріалів XLIIІ регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області – Вінниця: ВНТУ, 2014. http:
150. Смоляк В. В. Єдність утилітарних, конструктивних та естетичних факторів у народному житлі Східного Поділля [Текст] / В. В. Смоляк, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк // Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powiek – 2010”, Przemysl, 07-15 maja 2010 roku. - Przemysl : Nauka I studia, 2010. - S. 60-64.
151. Очеретний В. П. Вплив карбонатної добавки на властивості малоклінкерного карбонатно-зольного в`яжучого [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Materialy VI mezinrodni vedecko-prakticka konferenct “Veda a technologie: krok do budoucnosti-2010”. - Praha : Publishing House «Education and Science», 2010. – C. 54-58.
152. Очеретний, В. П. Роль диференційованого підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців.[Електронний ресурс] / В. П. Очеретний, В. І. Риндюк, В. П .Ковальський, А. В. Бондарь // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Гуманізм і освіта”, 10–12 червня 2008 р. - 2008. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Ocheretnyi_Ryndyuk_Kovalskyi_Bondar.php.
153. Очеретный В. П. Оптимизация состава карбонатного бетона [Текст] / В. П. Очеретный, В. П. Ковальский // Материалы к 44-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов “Моделирование и оптимизация в материаловедении "МОК`44". – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 134.
154. Очеретный В. П. Определение факторного пространства для построения математической модели карбонатного пресс-бетона [Текст] / В. П. Очеретный, В. П. Ковальский // Материалы к 43-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов “Моделирование и оптимизация в материаловедении" (МОК`43). – Одесса : Астропринт, 2004. – С. 149.